Natalia To

Hindi ako nagsusulat, hindi din ako nagbabasa. Nagsisi nga ako na hindi ako nakapag-aral, lahat ng mga kapatid ko nakapag-aral. Nagtagumpay ako sa sipag ko. Kung hindi ako masipag eh ‘di wala din. May mga iba kahit may kaya gusto lang ako kumain at mag-utos. Ako hindi, talagang nag-tiyaga ako. Nagpapasalamat ako sa Panginoon at naawa din sa akin at tinulungan niya ako. Walang wala ako dati talaga, naiiyak ako kapag naaalala ko dati talagang wala. Kahit pambili ng gatas ng anak ko wala, binibigyan lang ako ng mga kapatid ko.

— Natalia To

Leave a Message